Overview

Responsibilities:

-Ընկերության կողմից նախագծվող ակցիաների մշակում, ներկայացված ապրանքների, ծառայությունների առավելությունները և յուրահատկությունները մատնանշող գովազդային արշավների իրականացում 
-Գովազդային հարթակների ուսումնասիրություն և ընտրություն 
-Գովազդի իրականացման ձևերի և մեթոդների ընտրություն 
-Գովազդի թիրախային խմբերի հստակեցում 
-Գովազդային տեքստերի, պաստառների, փաթեթների/ կատալոգներ, բրոշյուրներ/ մշակման աշխատանքների կոորդինացում 
-Գովազդային արշավի բյուջեի կազմում 
-Բաժնի աշխատանքների բաշխում, համակարգում և վերահսկողություն 
-Գործընկեր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում 
-Սերտ համագործակցություն ընկերության այլ ստորաբաժանումների հետ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն, 
-Կրեատիվ մտածելակերպ 
-Գովազդի ոլորտում աշխատանքային փորձ 
-Ղեկավարման և կառավարման հմտություններ 
-Բանակցություններ վարելու ունակություն 
-Միաժամանակ մի քանի նախագիծ վարելու կարողություն 
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն 
-Բիզնես նամակագրություն վարելու հմտություններ 
-Շուկայի ուսումնասիրության նորագույն մեթոդների իմացություն


 

About Zigzag LLC

Zigzag LLC is a company engaged in consumer electronics retail market in Armenia. For more information about the Company, please visit: www.zigzag.am.