Overview

Responsibilities:

 • նախագծերի դիզայնի մշակում` կորպորատիվ ոճին համապատասխան,
 • գրաֆիկական բաններների, թռուցիկների, պաստառների, բրոշուրների, լոգոների, պրոմո-նյութերի, պրեզենտացիաների պատրաստում,
 • նախագծերի քննարկումների մասնակցում ու նոր գաղափարների առաջարկում,
 • դիզայն-կենցեպտի պատրաստում
 • աշխատանք բազմապրոֆիլ տպարանների հետ,
 • պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ:
   

Required Qualifications:

 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
 • Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw ծրագրերի իմացություն և այդ ծրագրերով վարժ աշխատելու փորձառություն,
 • տպագիր և էլեկտրոնային նյութերի ձևավորման փորձ,
 • տպագրական կանոնների և սկզբունքների լավ իմացություն,
 • կատարված լավագույն աշխատանքների պորտֆոլիո
 • գեղարվեստական և ստեղծարար մոտեցում
 • անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • հստակ վերջնաժամկետների պայմաններում աշխատելու կարողություն և պատասխանատվություն