Overview

Responsibilities:

  • Արտաքին գովազդի և տպագրության համար նախատեսված նյութերի դիզայնի մշակում
  • Տպագրական ֆայլերի պատրաստում
  • Նոր գաղափարների ու ծրագրերի ներկայացում

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն դիզայնի ոլորտում
  • Մասնագիտական աշխատանքային փորձ
  • Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ծրագրերի պարտադիր իմացություն
  • Սուղ ժամկետներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
  • Թիմում աշխատելու ունակություն և պատրաստակամություն
  • Ստեղծագործական մտածողություն

About GAT Cutting LLC

GAT Cutting LLC is an outdoor advertising company in Armenia. For more information, please visit: www.gatcutting.am.