Overview

“ASOGHIK LLC” is looking for a “Graphic designer”.

Responsibilities:

Տպագրական նյութերի դիզայնի պատրաստում ՝ գրքեր, այցեքարտեր, բուկլետներ, բռոշյուրներ, գովազդային վահանակներ և այլն 

Հասկանալ հաճախորդի պահանջները և առաջարկել դրանց համապատասխան դիզայներական լուծումներ

Ցուցաբերել ստեղծագործական մոտեցում յուրաքանչյուր աշխատանքին

Հասկանալ պատվիրատուի պահանջները

Կատարել ֆայլերի նախատպագրական շտկումներ

Տիրապետել տպագրական ֆայլերի հետ աշխատելու առանձնահատկություններին

Պահպանել կապը պատվիրատուի հետ, հետևել և հստակ պահել իրականացվող աշխատանքների ժամկետները

 

 

 

Required Qualifications:

- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Acrobat և Corel Draw ծրագրերի իմացություն 

- Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ գրաֆիկ դիզայնի ոլորտում 
- Գործնական գիտելիքներ տպագրական նյութերի պատրաստման վերաբերյալ 
- Թիմում աշխատելու և հանձնարարված ժամկետներում աշխատանքը կատարելու ունակություն 

- Բարձր կազմակերպվածություն, մի քանի աշխատանք զուգահեռ համակարգելու ունակություն