Overview

Responsibilities:

  • Ընկերությանն ուղղված ապահովագրական հայտերի կարգավորում՝ օրենքով և ներքին կանոնակարգերով սահմանված ժամկետներում;
  • Փաստաթղթաշրջանառության հավաքագրում և ստուգում;
  • Անհրաժեշտ տվյալների մուտքագրում Aswa համակարգ;
  • Որոշումների պատշաճ ծանուցում՝ օրենքով և ներքին կանոնակարգերով սահմանված ժամկետներում;
  • Ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականների իրականացում։

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է Ապահովագրության կամ տնտեսագիտական ոլորտում/,
  • համակարգչային ծրագրերի գերազանց տիրապետում (Word, Excel),
  • արագ սովորելու և ընկալելու ունակություն,
  • աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պայմաններում ու սեղմ ժամկետներում արագ և ճշգրիտ աշխատելու ունակություն,
  • թիմային աշխատանքի պատրաստակամություն և ինքնամոտիվացվածություն։