Overview

Responsibilities:

• Նոր վարկառուների ներգրավման հետ կապված աշխատանքներ,

• Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսական և սոցիալական վիճակի վերլուծություն,

• Վարկային փաթեթների ձևավորում, վարկերի տրամադրում և հետագա սպասարկում,

• Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե,

• Վարկային ռիսկերի գնահատում՝ ներառյալ հաճախորդների վարկունակության, վճարունակության և գրավի գնահատում,

• Տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացում:

Required Qualifications:

• Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն․

• Աշխատանքային փորձը գյուղատնտեսության վարկավորման ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն․

• Վերլուծական կարողություններ,

• Հաղորդակցման, արդյունավետ բանակցելու և կազմակերպչական հմտություններ,

• Թիմային աշխատելաոճ,

• Բարձր պատասխանատվության զգացում,

• MS Office ծրագրային փաթեթի իմացություն (Word, Excel),

• ՀԾ բանկ ծրագրի իմացությունն առավելություն է,

• Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունն ցանկալի է։