Overview

«Ար և Ար Դիզայն Քնսթրաքշն» ՍՊ Ընկերությանն անհրաժեշտ է փորձառու գլխավոր hաշվապահ:

Responsibilities:

- Պլանավորել և վերահսկել բյուջեն;
- Տիրապետել ֆինանսական վերլուծության միջոցները;
- Վարել ֆինանսական և հարկային հաշվառում;
- Կազմել և ներկայացնլ հաշվետվություններ;
- Վարել ապրանքանյութական պաշարների անալիտիկ հաշվառում;
- Իրականացնել դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում և վերահսկում;
- Վերահսկել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը;
- Կազմել ներքին հաշվետվություններ;
- Իրականցնել գույքագրումներ;
- Կատարել այլ հանձնարարություններ ղեկավարի կողմից:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահի և (կամ) ֆինանսիստի և (կամ) տնտեսագետի մասնագիտությամբ;
- Առնվազն 5 տարվա գլխավոր hաշվապահի աշխատանքային փորձ շինարարության, մեծածախ առևտրի և արտադրության ոլորտներում;
- ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի խորը իմացություն;
- ՀԾ, 1C, e-invoicing, Excel, Word ծրագրերի իմացություն;
- Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին: