Overview

Responsibilities:

• Փոքր բիզնեսի ոլորտի հաճախորդների ներգրավում,

• Հաճախորդների ներգրավման նպատակով անցկացվող մարկետինգային միջոցառումների նախաձեռնում,    

• Գործող հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում,  

• Դիմորդի ֆինանսական վիճակի մոնիտորինգ և վերլուծություն,

• Փոքր բիզնեսի հաճախորդների վարկունակության գնահատում և եզրակացութանների պատրաստում,

• Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքների, ինչպես նաև հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում: 

Required Qualifications:

• Բարձրագույն կրթություն,

• Բանկային գործի իմացություն,    

• Զարգացած համակարգչային հմտություններ,    

• Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,    

• Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,

• Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,  

• Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,  

• Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ: