Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային հիմնական պարտականություններն են. 
∙ Բանակցություններ հաճախորդների հետ հեռախոսով և էլ. փոստով
∙ Ներգրավել հաճախորդներ վաճառքի գծով` ինտենսիվ բանակցությունների միջոցով
∙ Մասնակցություն հաճախորդների սպասարկման համակարգչային ծրագրերի և ընթացակարգերի բարելավմանն ուղղված տարեկան վերլուծություններին
∙ Բաժնի առավել կարևոր ֆինանսական և գույքային գործառույթների ինքնուրույն կատարման պատասխանատվության ստանձնում՝ որոշակի աշխատանքային ստաժ հավաքելուց հետո ավագ և առաջատար մասնագետի պաշտոն ստանձնելուց հետո: 

 

Required Qualifications:

Պարտադիր է բարձրագույն /ցանկալի է տեխնիկական/ կրթությունը:
Ցանկալի է վաճառքի և սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը: