Overview

“CMX Solutions” is looking for a “Հաճախորդների Սպասարկման Գերմանախոս Մասնագետ”.

Responsibilities:

Պարտականությունները`

  • Պատասխանել հաճախորդների կողմից ստացվող հեռախոսային և գրավոր հարցումներին,
  • Հաճախորդների տրամադրել գրավոր և բանավոր խորհրդատվություն և պարզաբանում՝ իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ,
  • Բողոքների մշակում և հասցեավորում:

Required Qualifications:

Անհրաժեշտ որակավորումը`

  •  Գերմաներեն լեզվի տիրապետում` նվազագույնը  B2 մակարդակի՝ գրավոր և բանավոր․
  • Բարեհամբույր և գրագետ,
  • Ճկուն մտածելակերպ,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ։