Overview

“VTB Bank CJSC (Armenia)” is looking for a “Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ, ք. Ագարակ”.

Responsibilities:

 • Բանկի կողմից առաջարկվող բանկային պրոդուկտների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների հաշիվների բացում, վճարային քարտերի տրամադրման և փակման հայտերի ընդունում, հաճախորդի կողմից պատվիրված քարտերի տրամադրում,
 • Հաճախորդների կողմից հայցած բանկային պրոդուկտների համապատասխան հայտերի լրացում, վարկային հայտերի ընդունում,
 • Առկա և պոտենցիալ հաճախորդների հետ մասնաճյուղի ներսում և մասնաճյուղից դուրս հանդիպումների կազմակերպում և մասնակցություն,
 • Խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 • Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում և փոխանցում, ներբանկային, միջբանկային փոխանցումների իրականացում,
 • Հաճախորդների կողմից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
 • Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ հաշիվներով կանխիկ և անկանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Բանկային աշխատանքաին փորձը ցանկալի է,
 • Բանկային գործի իմացություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
 • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
 • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
 • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

About VTB Bank CJSC (Armenia)

VTB Bank (Armenia) CJSC is a member of international financial VTB Group since April 2004. Currently Russia VTB Bank OJSC owns 100% of the shares of VTB Bank (Armenia). Now the Bank has a network of 67 branches in Armenia. For more information, please vi