Overview

AM Partners Consulting Company LLC is looking for a Հարցազրուցավար` գյուղատնտեսության ոլորտի հետազոտություններին մասնակցելու համար.

Responsibilities:

  • Մասնակցել հետազոտության իրականացման մեթոդաբանության և հարցաշարի լրացման թրեյնինգին և հրահանգավորմանը
  • Մասնակցել փորձնական հարցումներին և նկատի ունենալ, որ դրա արդյունքներով իր թեկնածությունը կարող է մերժվել
  • Իրականացնել այցելություններ գյողացիական տնտեսություններ` հստակ նախանշված հասցեներով
  • Գյուղացիական տնտեսությունների ղեկավարի հետ լրացնել հարցաթերթի բոլոր պարտադիր դաշտերն՝ ըստ նախապես հաստատված լրացման կարգի
  • Դաշտային աշխատանքների ավարտից հետո լինել հասանելի` իր հարցաշարերի հետ կապված հարցերի պարզաբանման և հստակեցման համար

Required Qualifications:

  • Ունենալ գյուղատնտեսության ոլորտին առնչվող քանակական և որակական հետազոտությունների մասնակցության փորձ
  • Ունենալ գյուղատնտեսության ոլորտին առնչվող մասնագիտական հմտություններ և գիտելիքներ       
  • Լինել թիմային և ունենալ պատասխանատվության բարձր զգացում
  • Տիրապետել ժամանակի կառավարման հմտություններին

About AM Partners Consulting Company LLC

AM Partners Consulting Company LLC has started its activities in the market of consulting services since November 2006. AM Partners Consulting Company offers various consulting services. Additional information about the Company can be obtained via the we