Overview

Responsibilities:

 • Վարել հաշվապահական  հաշվառում ՀՀ  օրենսդրությանը  և  ՀՀ  հաշվապահական  հաշվառման  ստանդարտներին  պահանջներին համապատասխան
 • Համակարգչային  ծրագրով  վարել հաշվապահական  հաշվառում
 • Պատրաստել վճարման հանձնարարագրեր
 • Վարել   հաշիվները (ինչպես  ծրագրային, այնպես էլ փաստաթղթային  ձևով) և կազմել հաշվետվություններ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ
 • Պահպանել  հաշվապահական  փաստաթղթավորման  համակարգը
 • Վարել ընկերությանը պատկանող հիմնական միջոցների և նյութական արժեքների հաշվառում
 • Ուղղորդել հիմնական միջոցների և նյութական արժեքների գույքագրման և դուրսգրման հանձնաժողովների աշխատանքներին
 • Իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացնել այլ համապատասխան գործողություններ

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ, որպես հաշվապահ
 • ՀՀ հարկային օրենսդրության և հաշվապահական ստանդարտների իմացություն 
 • Համակարգչային հմտությունների տիրապետում, ՀԾ ծրագրի գերազանց իմացություն
 • Պատասխանատու, կարգապահ, թիմում աշխատելու ունակություն, սեղմ ժամկետներում աշխատանքը ավարտելու հմտություններ
 • Անգլերեն լեզվի և ռուսերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն