Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականությունները՝
. Տարեկան և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
.աշխատավարձի և հարկերի հաշվարկում
. էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների և հաշվետվությունների դուրսգրում,
. հաշվապահական ձևակերպումներ 
.ԵՏՄ հաշվետվությունների հանձնում

Required Qualifications:

Պահանջվող որակավորումները՝
. Բարձրագույն կրթությամբ
. Օրենսդրության, համակարգչային գիտելիքների՝ Excell, ՀԾ 7-հաշվապահ ծրագրերի իմացությամբ:

Աշխատանքային փորձը արտադրության ոլորտում պարտադիր է:

About Ararat Cognac Factory

Ալկոհոլային արտադրություն