Overview

Responsibilities:

 • Կատարել հարկային հաշվարկներ և ներկայացնել հարկային հաշվետվություններ;
 • Իրականացնել հաշվապահական և ֆինանսական վերլուծություններ;
 • Պատրաստել հաշվապահական կառավարչական հաշվետվություններ;
 • Վերահսկել և վերանայել հաշվապահական հաշվետվությունների ճշգրտությունը և ամբողջականությունը;
 • Իրականացնել ամենօրյա հաշվապահական գործառույթներ;
 • Կատարել պահանջվող այլ հարակից աշխատանքներ ու պարտականություններ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն, ֆինանսներ կամ հաշվապահություն մասնագիտությամբ;
 • Հաշվապահության ֆինանսների բնագավառում աշխատանքային փորձ;
 • Հարկային օրենսդրության և կարգերի, ինչպես նաև ՖՀՄՍ-ների կիրառման իմացությունը կդիտվի առավելություն;
 • Հաշվապահական որակավորումը (ՀՀԱԱ, ACCA և այլն) կդիտվի որպես առավելություն;
 • Համակարգչային գիտելիքներ. Microsoft Office, Հայկական ծրագրեր(ՀԾ) կամ 1C;
 • Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն;
 • Ուժեղ միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Վերլուծական մտածողություն;
 • Նոր բաներ սովորելու ցանկություն;
 • Արագ փոփոխվող միջավայրում կողմնորոշվելու կարողություն;
 • Ուշադրություն մանրամասերի և ճշգրտության նկատմամբ: