Overview

“Բի Էմ ԲԻ Փարթներս ՍՊԸ” is looking for a “Ավագ հաշվապահ”.

Responsibilities:

 •  Հաշվապահական հաշվառման վարում  և փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում
 • ԵԱՏՄ հաշվետվությունների պատրաստում  և ներկայացում համապատասխան մարմիններին
 • E-invoicing  ծրագրով հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս գրում
 • Աշխատավարձի հաշվարկում և փաստաթղթավորում
 • Բանկերի հետ համագործակցության ապահովում , բանկային հաշիվների ամենօրյա վերահսկում և ձևակերպում
 • Հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում  համապատասխան մարմիններին
 • Այլ հաշվապահական պարտականությունների իրականացում

 

Required Qualifications:

 • Աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ նվազագույնը 3 տարի
 • Համակարգչային գիտելիքներ, մասնավորապես ՀԾ հաշվապահ և MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների  լավ իմացություն
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու,գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու,որոշումներ կայացնելու և թիմում աշխատելու ունակություններ