Overview

Կանապեա Քեյթրինգ Ընկերությանը անհրաժեշտ է հաշվապահ
Աշխատանքային պարտականություններ՝
Ամենօրյա պահեստի մուտքեր, դրամարկղային և բանկային գործառույթներ, կոմպլեկտավորումներ՝ արտադրանքների նյութածախսի հաշվարկ
        2. Առհաշիվ հաշվետվությունների կազմում, հաշվետու անձանց հետ մնացորդի ճշգրտւմ
        3. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերահսկողություն
      4. Հաշիվների դուրսգրում ՀԾ-ում համապատասխան ծախսերի բաշխում և ճիշտ ժամանակին մատուցված ծառայության դիմաց հաշիվների դուրսգրում e-invoicing համակարգով
   5. Հաշվապահական բոլոր գործառությունների կատարում, ստուգում և համապատասխանեցում՝ գլխավոր հաշվապահի կողմից հանձնարարությունների կատարում
    6. Ամենամսյա գույքագրումներ
    7. Պատվերների գրանցում և վերահսկողություն
    8. Կալկուլյացիաների պարբերաբար ստուգում, հաշվարկում և ծրագրային ապահոովում
    9. Տնօրենի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

  1. Ամենօրյա պահեստի մուտքեր, դրամարկղային և բանկային գործառույթներ, կոմպլեկտավորումներ՝ արտադրանքների նյութածախսի հաշվարկ

        2. Առհաշիվ հաշվետվությունների կազմում, հաշվետու անձանց հետ մնացորդի ճշգրտւմ

        3. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերահսկողություն

      4. Հաշիվների դուրսգրում ՀԾ-ում համապատասխան ծախսերի բաշխում և ճիշտ ժամանակին մատուցված ծառայության դիմաց հաշիվների դուրսգրում e-invoicing համակարգով

   5. Հաշվապահական բոլոր գործառությունների կատարում, ստուգում և համապատասխանեցում՝ գլխավոր հաշվապահի կողմից հանձնարարությունների կատարում

    6. Ամենամսյա գույքագրումներ

    7. Պատվերների գրանցում և վերահսկողություն

    8. Կալկուլյացիաների պարբերաբար ստուգում, հաշվարկում և ծրագրային ապահոովում

    9. Տնօրենի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում

Required Qualifications:

1. Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահական ուղղությամբ կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն

2. Նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ

3. Ցանկալի հմտություններ՝ e-Invoicing, Հայկական ծրագրեր

4. Աշխատասիրություն, աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվություն, թիմում աշխատելու ունակություն