Overview

Ֆինլեքսը սպասում է եռանդով լի երիտասարդ մասնագետների, ովքեր սիրում են իրենց մասնագիտությունն ու հակված են թիմային զարգացման։

Responsibilities:

 • տնտեսական գործառնությունների գրանցում, հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների, դրամական միջոցների, դեբիտորների և կրեդիտորների պարտավորությունների, եկամուտների և ծախսերի հաշվառում,
 • աշխատավարձերի, նպաստների և այլ հատուցումների հաշվարկի իրականացում և փաստաթղթերի կազմում,
 • սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի ընդունում, հաշվառում և համապատասխան գրանցումների իրականացում,
 • հարկերի, տուրքերի և այլ վճարումների հաշվարկման ու փոխանցման հետ կապված գործառույթների իրականացում,
 • հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության տնտեսական վերլուծությունների իրականացման աշխատանքներին մասնակցություն,
 • հաշվարկների, հայտարարագրերի, տեղեկությունների և այլ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում գլխավոր հաշվապահի հաստատմանը, վերջիններիս հանձնում համապատասխան մարմիններ,
 • պաշտոնեական պարտականություններից բխող այլ անհրաժեշտ գործառույթների կատարում

Required Qualifications:

 • հաշվապահական, ֆինանսական, տնտեսագիտական կամ այլ հարակից ոլորտի բարձրագույն կրթություն,
 • նշված ոլորտներում աշխատանքային փորձը ցանկալի է, խրախուսվում են նաև սկսնակ  մասնագետները,
 • համակարգչային հմտություններ (MS office փաթեթի իմացություն), ՀԾ,
 • հաշվային պլանի և հաշվապահական ձևակերպումների իմացություն,
 • հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • զարգացած տրամաբանություն, անալիտիկ մտածելակերպ,
 • սեղմ ժամկետներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն