Overview

Կազմակերպությանն անհրաժեշտ է հաշվապահ թիմում աշխատելու համար:

Responsibilities:

 • Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում
 • Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում
 • Պահեստի հաշվառում
 • Աշխատավարձի հաշվարկային և վճարային փաստաթղթերի կազմում
 • Արտահանում, ներմուծում
 • Ինքնարժեքի հաշվարկ
 • Գլխավոր հաշվապահի հանձնարարությամբ այլ աշխատանքների իրականացում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հարկային և հարակից օրենսդրության իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ` MS Word, Excel,
 • Հաշվապահական ծրագրերով աշխատելու փորձ, ՀԾ Ձեռնարկություն, ՀԾ Հաշվապահ
 • Թիմային աշխատանք կատարելու ունակություններ։