Overview

“Էվրի Դեյ” ՓԲ ընկերությանն անհրաժեշտ է հաշվապահ-գանձապահ:
Հիմնական աշխատանքային պարտականություններն են. իրականացնել դրամական միջոցների ընդունման, հաշվառման, հանձնման և պահպանման հետ կապված գործողություններ, բանկային հաշիվների քաղվածքների հետ աշխատանք, պատրաստել վճարման հանձնարարականներ, դրամարկղային մուտքի և ելքի օրդերներ, դրամարկղի գրքի վարում, գործընկերների հետ պարտքերի ճշտումներ, ապրանքներն ուղեկցող բեռնագրերի հավաքագրում և այլ հաշվապահական բնույթի գործառույթների իրականացում:

Responsibilities:

Հիմնական աշխատանքային պարտականություններն են. իրականացնել դրամական միջոցների ընդունման, հաշվառման, հանձնման և պահպանման հետ կապված գործողություններ, բանկային հաշիվների քաղվածքների հետ աշխատանք, պատրաստել վճարման հանձնարարականներ, դրամարկղային մուտքի և ելքի օրդերներ, դրամարկղի գրքի վարում, գործընկերների հետ պարտքերի ճշտումներ, ապրանքներն ուղեկցող բեռնագրերի հավաքագրում և այլ հաշվապահական բնույթի գործառույթների իրականացում:

Required Qualifications:

Հաշվապահ-գանձապահի համար անհրաժեշտ չափանիշներն են`
. ՀԾ/հայկական ծրագրեր/ և e-Invoicing ծրագրերի գերազանց իմացություն,
. ՀՀ Հարկային օրենսդրության իմացություն,
. Մանրուքների հանդեպ ուշադիր լինելու ունակություն,
. Հաճախորդների հետ շփման ունակություն,
. Ազնիվ, բարեխիղճ անձնավորություն,
. Տեխնիկական կրթությունը խիստ ցանկալի է 
. 22-35 տարեկան /իգական սեռի ներկայացուցիչ/