Overview

“InfoExpert LLC” is looking for a “Հաշվապահ-խորհրդատու”.

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով՝

  • Իրականացնել հաճախորդների սպասարկման ողջ գործընթացը
  • Ուղեկցել հաճախորդին ծրագրային ապահովման ներդրման պրոյեկտի ամբողջ ընթացքում
  • Իրականացնել խնդիրների վերջնական թեստավորումները
  • Ստուգել խնդրիրների վերջնական տարբերակները և ներկայացնել այն պատվիրատուներին
  • Կազմել հաշվետվություններ, ներկայացնել հաճախորդներին և ղեկավարությանը
  • Համագործակցել 1C թիմի հետ՝ ուղղված համակարգի զարգացման ուղղությունների մշակմանը, ընդհանուր առաջադրանքների կազմակերպմանն ու նոր ֆունկցիոնալի ավելացմանը։