Overview

Responsibilities:

Բարձրագույն կրթություն` ցանկալի է տնտեսագիական կամ ֆինանսական ոլորտներում,

Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ հաշվապահության ոլորտում,

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,

Համակարգչային ծրագրերի իմացություն /Ms Office, 1C հաշվապահություն/,

Հաճախորդների հետ աշխատելու և հաղորդակցվելու ունակություններ։

Required Qualifications:

Հաճախորդներին տրամադրել հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման համակարգի հետ աշխատելու վերաբերյալ տեղեկատվություն,

 Հասկանալ և պատասխանել հաճախորդների հարցերին՝ աջակցելով խնդրի լուծմանը,

Իրականացնել հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում,

Տրամադրել խորհդատվություն՝ բացահայտելով հաճախորդների պահանջմունքները։

About Onesoft LLC

Onesoft LLC is a franchise of 1C.