Overview

Responsibilities:

  • Արտադրական նյութածախսի հաշվառում և վերլուծություն
  • Հաշվառման գործընթացում առաջացած խնդիրների բացահայտում և լուծում
  • Գույքագրման արդյունքների ստուգում
  • Տվյալների բազայի վարում, մշակում. համապատասխանության ստուգում և վերլուծություն

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն
  • Excel-ի գերազանց իմացություն
  • Վերլուծական միտք և նախաձեռնողականություն
  • Շփվելու ունակություն և գործընկերային հարաբերություններ հաստատելու ունակություն
  • Ժամանակը կառավարելու կարողություն
  • Ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.