Overview

Responsibilities:

  • Արտադրական տեղամաս մտնող և ելնող ապրանքների կշիռների արձանագրում և վերահսկում
  • Կշռման արդյունքների գրանցում համապատասխան բլանկերում
  • Կշռման արդյունքների համեմատություն, հաշվետվության ներկայացում

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն տեխնիկական կամ տնտեսագիտական կրթություն
  • Արտադրամասում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն
  • Վերլուծական մտածողություն
  • Ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ
  • Ժամանակի կառավարման հմտություններ

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.