Overview

Responsibilities:

  • Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում
  • Հաշիվ-ապրանքագրերի մուտքագրում և ելքագրում` 1C, ՀԾ, E-invoicing համակարգերի միջոցով
  • Վաճառքների ձևակերպում 1C, ՀԾ ծրագրերում 
  • Հաստիքից բխող այլ գործառույթների իրականացում

 

Required Qualifications:

  •  Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է՝ տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական)
  •  Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS office)