Overview

Responsibilities:

 • Ապրանքային շարժի վերահսկողություն
 • Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրում-ընդունում
 • Ապրանքային շարժի հետ կապված փաստաթղթերի ընդունում և ձևակերպում
 • Արտադրական գործընթացի վերաբերյալ տվյալների վերահսկողություն և արտացոլում համակարգում
 • Աշխատանքից բխող ստուգումների իրականացում
 • Ղեկավարի կողմից այլ առաջադրանքների կատարումՓաստաթղթերի ճշգրիտ ձևակերպում և պահպանում
 • Դրամարկղային գործարքների վերահսկում 
 • Բանկային փոխանցումների իրականացում
 • Աշխատավարձի հաշվարկ և փոխանցում
 • Ֆինանսական վերլուծությունների իրականացում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական ոլորտում,
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն /ՀԾ , MS Excel ,1C /
 • Փորձի առկայություն ֆինանսական և հաշվապահական որորտում,
 • Ռուսերեն լեզվի իմացություն,
 • Շփման լավ հմտություններ,
 • Վերլուծական մտածողությամբ անձնավորություն,
 • Թիմում աշխատելու հմտություն,
 • Սթրեսակայուն և հավասարակշռված անձնավորություն։