Overview

Responsibilities:

  • հարկային հաշիվների էլեկտրոնային դուրսգրում
  • Ապրանքների տեղաշարժման փաստաթղթային վարումը պահեստների միջև 
  • ՀԾ ծրագրի վարում՝ պատվերների գրանցում, ապրանքների մուտքագրում, դուրսգրում
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից առաջադրված այլ հանձնարարությունների կատարում

Required Qualifications:

  • Առնվազն 2 տարվա  աշխատանքային փորձ որպես հաշվետար
  • ՀԾ-ի  գերազանց տիրապետում
  • E-invoicing ծրագրի իմացություն
  • Excel, Word ծրագրերի իմացություն
  • Պատասխանատվության զգացում
  • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն