Overview

Responsibilities:

  • Հաշվապահական հաշվառման վարում և համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպում
  • Փաստաթղթաշրջանառության և նամակագրության վարում
  • Հարկային հաշիվների կազմում և դուրս գրում
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված առաջադրանքների կատարում

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթություն
  • MS Excel-ի և ՀԾ-ի իմացություն
  • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
  • Ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ
  • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
  • Պատասխանատվություն և բարեխղճություն

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.