Overview

Responsibilities:

Համակարգել առօրյա թղթաբանությունը՝ ավտոմատացնելով փաստաթղթերի վարման և պահպանման գործընթացը:

Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել տարբեր ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ կազմակերպության ղեկավարությանը:

Պահպանել կազմակերպության ներքին փաստաթղթաշրջանառության գործող համակարգը  և լավագույն փորձը, ինչպես նաև ներդնել նոր համակարգեր:

Ապահովել փաստաթղթերի, նամակների բովանդակության համապատասխանությունը  տեղական օրենքներին/ կանոնակարգերին:

Կատարել ընթացիկ ծրագրերի հետ կապված հանձնարարություններ և օժանդակել ծրագրերը ավարտին հասցնելուն:

 

Required Qualifications:

Բարձրագույն կրթություն, 

Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,

Համակարգչային  ծրագրերի լավ իմացություն (MS Office),

Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,

Ուժեղ կարգապահական և կազմակերպչական հմտություններ,

ՀԾ և 1C ծրագրերի տիրապետումը ցանկալի է