Overview

Responsibilities:

Հիմնական պարտականություններն են՝

 • նամակագրական և անմիջական կապի հաստատում արտերկրի գործընկերների հետ,
 • ներմուծվող ապրանքների պատվերների կազմում,
 • առկա գործընկերների հետ ընթացիկ բանակցությունների վարում բեռնափոխադրումները կազմակերպելու համար,
 • նոր համագործակցությունների ձեռքբերում,
 • միջազգային բեռնափոխադրումների ողջ գործընթացի կազմակերպում,
 • ներկրման համար անհրաժեշտ ամբողջ թղթաշրջանառության վերահսկում և կառավարում,
 • հետևողական կապի մեջ լինել պատվիրատուների և կատարողների հետ,
 • վերահսկել ապրանքանյութական արժեքների օրական շարժը՝ կատարելով համապատասխան ծրագրային մուտքագրումներ և ելքագրումները,
 • տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի հանձնարարությամբ ընթացիկ աշխատանքների իրականացում։

Required Qualifications:

Պահանջներ՝

 • սեռը՝ իգական,
 • տարիքը՝ 23-35,
 •  բարձրագույն կրթություն,
 • 1C և e-invoicing (ցանկալի է) ծրագրերի տիրապետում,
 • համապատասխան ոլորտում փորձի առկայություն,
 • ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,
 •  նվիրված, պատրաստակամ մոտեցում աշխատանքի ընթացում, գրագետ և ազատ հաղորդակցման հմտություններ, բանակցելու, հարաբերություններ հաստատելու ունակություն։