Overview

Responsibilities:

 • Ապրանքների մուտքագրում 
 • Պատվերների մուտք-ելք ծրագիր  
 • Պահեստի մնացորդի վերահսկում 
 • Ապրանքներ արժեքների օրական շարժի վերահսկում
 • Մասնակցություն գույքագրման աշխատանքներին
 • Հ/Ա դուրսգրում, հաշվետվությունների կազմում
 • Պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ 

Required Qualifications:

 

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է՝ տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում)
 • 1C - 8,3 գերազանց իմացություն
 • 1 տարի և ավել աշխատանքային փորձը տվյալ ոլորտում
 • Համակարգչային գիտելիքների` Word, Excel,  
  E-invoicing) ծրագրերի իմացություն
 • Ուշադիր աշխատելու ունակություն
 • Թիմային աշխատանքի ունակություններ
 • Պատասխանատվության զգացու