Overview

«Էյ Էմ Գրուպ» ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է  Հաշվետար վաճառքի բաժնում։
 
Կազմակերպությունը զբաղվում է մ/պլաստե և ալյումինե դռների և պատուհանների, մետաղական և ապակե կոնստրուկցիաների, բազրիքների արտադրությամբ և տեղադրմամբ, ալյուկաբոնդե պանելներով շինությունների երեսպատմամբ:

Responsibilities:

Պարտականություններն են՝

 • Ընդունում և ձևավորում է նոր չափագրումների հայտերը,
 • Ընդունում է ընկերության հեռախոսազանգերը,
 • Իրականացնում է նախահաշիվների կազմման գործընթացը, նրանց վերջնական տեսքի բերումը,
 • Զբաղվում է փաստաթղթային փաթեթների վերջնական հավաքագրմամբ,
 • Պատասխանատու է հաճախորդների հետ աշխատանքների հանձնման-ընդունման փաստաթղթերի, պայմանագրերի հավաքման, նրանց արխիվացման համար,
 • Պատասխանատու է ընկերության փաստաթղթավորման, դրանց պահպանման համար,
 • Հսկողություն է իրականացնում ընկերության դեբիտորական պարտքերի նկատմամբ,
 • Վերահսկում է ինժեներների կողմից գնորդների սպասարկման որակը, հսկում է դրա ժամանակին կատարումը,
 • Վերահսկում է պատվերի ողջ գործընթացի ժամանակագրությունը,
 • Իրականացնում է կատարված որակական հարցումների մուտքագրում համապատասխան էլ. փաստաթղթերի մեջ և ցանկացած բացասական արդյունքով հարցման վերաբերյալ տեղեկացում է գործադիր տնօրենին,
 • Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է պայմանագրով սահմանված աշխատանքային գործառույթների հետ անմիջականորեն կապված այլ գործառույթներ, որոնք համապատասխանում են իր մասնագիտությանը կամ պաշտոնին,
 • Կազմում է հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ,
 • Կազմում է ընթացիկ հաշվետվություններ իրականացվող պրոեկտների ընթացքի վերաբերյալ:

Required Qualifications:

Պարտադիր պայմաններն են՝              

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Մասնագիատական աշխատանքայի փորձ,
 • Պլանավորման ունակություն,
 • Մարդկանց կառավարելու ունակություն,
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն,
 • Թիմում աշխատելու կարողություն,
 • Համակարգչային անհրաժեշտ ծրագրային գիտելիքներ: