Overview

“Armenian Caritas BNGO” is looking for a “«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը ք. Վանաձորի «Տարեցների տնային խնամք» ծրագրում աշխատանքի է հրավիրում սոցխնամող”.

Responsibilities:

 • Ժամանակին կատարել տնային այցելություններ ըստ համակարգողի/սոցիալական աշխատողի կողմից ներկայացրած գրաֆիկի,
 • Անհրաժեշտության դեպքում շահառուի վիճակից ելնելով կատարել նաև լրացուցիչ այցեր՝ տեղեկացնելով այդ մասին ծրագրի ղեկավարին,
 • Հավաքագրել շահառուների առաջարկները՝ ներկայացնելով դրանք ծրագրի համակարգողին/սոցիալական աշխատողին կամ ծրագրի ղեկավարին
 • Շահառուներին մատուցել անհրաժեշտ աջակցություն
 • հետևել շահառուի տան մաքրությանը և հարդարմանը
 • շահառուի անձնական հիգիենային
 • անհրաժեշտության դեպքում լողացնել շահառուին
 • ապահովել լվացքի ծառայություն
 • սնունդ պատրաստել և կերակրել կարիք ունեցող շահառուներին
 • կատարել գնումներ/մուծումներ
 • մտերմիկ զրուցել, ընկերակցել, հնարավորության դեպքում տալ խորհուրդներ
 • այլ ծառայություններ՝ ըստ անհրաժեշտության
 • Աշխատանքային գործուներության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել համակարգողին/սոցիալական աշխատողին,
 • Մասնակցել կազմակերպության կողմից անցկացվող ժողովներին և դասընթացներին,
 • Տեղեկացված լինել և կիրառել Հայկական Կարիտասի կանոնակարգերը, ընթացակարգերը, քաղաքականությունները,
 • Կատարել ծրագրի ղեկավարի հրահանգով կամ կարգադրություններով  աշխատանքի բնույթի հետ կապված այլ պարտականություններ

Required Qualifications:

 

Անհրաժեշտ որակավորումներ
 

 • Մասնագիտական կրթություն,
 • Տարեցների հետ աշխատանքի առնվազն 1 տարվա փորձ,
 • Տարեցների պաշտպանության ոլորտում ՀՀ օրենսդրության իմացություն,
 • Թիմի հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու և աշխատելու պատրաստակամություն և ունակություն, նախաձեռնողականություն,
 • Անձնական պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու կարողություն,
 • Թիմի հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու և աշխատելու պատրաստակամություն և ունակություն: