Overview

Ղեկավարել և վերահսկել դեբիտորական պարտքերի ժամանակին վերադարձը:

Responsibilities:

 • Հաճախորդների դեբիտորական պարտքերի վերահսկողության գործընթացի ղեկավարում
 • Ժամկետանց դեբիտորական պարտքերի վերադարձի վերահսկում
 • Կազմակերպության դեբիտորական պարտքերի վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվությունների ներկայացում
 • Կազմակերպության դեբիտորական պարտքերի անալիտիկ վերլուծության ապահովում ըստ հաճախորդների խմբերի, ինչպես նաև ըստ յուրաքանչյուր առևտրի ներկայացուցչի գծի
 • Հաճախորդների վճարունակության գնահատման ապահովում
 • Հաճախորդների հետ փոխադարձ հաշվարկների պարբերաբար ապահովում` առաջնահերթություն տալով խոշոր հաճախորդներին
 • Աշխատանք հաճախորդների և առևտրի ներկայացուցիչների հետ դեբիտորական պարտքերի նվազեցման նպատակով
 • Հաճախորդների դեբիտորական պարտքերի սահմանների վերահսկողություն
 • Դեբիտորական պարտքերի հետ կապված դատական և այլ իրավական գործընթաց իրականացնելու նպատակով` իրավաբանների հետ աշխատանքի կատարում, արդյունքների պարբերաբար ամփոփում և ներկայացում
 • Ռիսկային հաճախորդների և առևտրի ներկայացուցիչների հայտնաբերում, վտանգի ահազանգում, կանխում
 • Անհուսալի դեբիտոական պարտքերի մակարդակի նվազեցում
 • Կրեդիտային բաժնի աշխատանքների կոորդինացում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն (Հաշվապահություն, իրավագիտություն կամ տնտեսագիտություն)
 • Հաշվապահական հաշվառման հիմունքների իմացություն
 • Հարկային և քաղաքացիական օրենքների իմացություն
 • Առնվազն 3 տավա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Վաճառքների համակարգողի կամ կրեդիտային վերահսկողի պաշտոնում աշխատանքային փորձ ունեցողներին կտրվի առավելություն
 • Excel ծրագրի գերազանց իմացություն
 • 1C ծրագրի իմացություն
   

About ARGE Business LLC

Arge Business LLC is the official distributor of Procter and Gamble in Armenia.