Overview

“ACBA Bank OJSC” is looking for a “Head of Marketing Communications Division”.

Responsibilities:

 • Մարքեթինգային հաղորդակցությունների բաժնի աշխատանքների կազմակերպում և կոորդինացում,
 • Պրոդուկտների առաջխաղացման աշխատանքների իրականացում՝ համաձայն մարքեթինգային ռազմավարության և գործողությունների պլանի, 
 • Մարքեթինգային արշավների և վերջիններիս հետ կապված աշխատանքների կոորդինացում,
 • Մարքեթինգային բրիֆների մշակում և գործընկերների հետ աշխատանքների կոորդինացում,
 • Կազմակերպության ներքին/արտաքին հաղորդակցման ուղիներով տեղեկատվության տարածման կառավարում (այդ թվում Բանկի կայքէջում և սոցիալական ցանցերում),
 • Մարքեթինգային և գովազդային արշավների մրցակցային ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում,
 • Մարքեթինգային բնույթի տարբեր միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքների կոորդինացում,
 • Նոր արշավների կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտներում,
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ մարքեթինգային ոլորտում,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետման գերազանց մակարդակ,
 • Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (MS Office, Corel Draw Photoshop),
 • Արդյունավետ հաղորդակցման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Ստեղծարար մտածողություն և բիզնես գրագիտություն,
 • Կազմակերպչական և առաջնորդության հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություն։