Overview

Responsibilities:

 • Կապալառուների աշխատանքի որակի և ճարտարագիտական լուծումների հսկողություն
 • Կապալառուների համատեղ աշխատանքների համակարգում
 • Աշխատանքային գծագրերի մշակման կազմակերպում
 • Շենքերի նախագծերի վերլուծություն
 • Կատարողական ակտերի ստուգում
 • Շինարարության ժամանակացույցի վարում և վերահսկողություն
 • Գնառաջարկների հավաքագրում
 • Տեխնիկական հսկողության բաժնի ընդհանուր կառավարում

Շինարարության հետ առնչվող փաստաթղթաշրջանառության վարում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն ճարտարագիտական կրթություն, ցանկալի է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն (ԱՔՇ) ֆակուլտետի շրջանավարտ
 • Առնվազն 10 տարվա տեխնիկական հսկողության, աշխատանքային ղեկավարի, շին․ հրապարակի ղեկավարի կամ կոնստրուկտորական աշխատանքային փորձ խոշոր շինարարական օբյեկտներում
 • Բարձր պատասխանատվության զգացում
 • Շինարարության, շինանյութի և մատակարարների շուկայի տիրապետում
 • AutoCAD, Excel ծրագրերի լավ իմացություն