Overview

Responsibilities:

 • Գլխամասային գրասենյակի  և Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների ծրագրային ապահովման անխափան աշխատանքների կազմակերպում,
 • Խմբի ֆունկցիաների հետ կապված նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծառայությունների և գործիքների մշակման և տեղադրման աշխատանքների իրականացում,
 • Դեպարտամենտի գործունեությանը վերաբերվող տարրատեսակ հաշվետվությունների պատրաստում և մշակում,
 • Խմբի ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում և Խմբի վրա դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացում,
 • ՏՏ աջակցման պրոցեսների ստեղծման և ներդրման գործընթացի իրականացում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ խոշոր Ընկերության HelpDesk ստորաբաժանումում, որից 1 տարին ղեկավար պաշտոնում,
 • ՏՏ ստանդարտների և ինցիդենտների կառավարման փորձ,
 • Ցանցային ՏՏ համակարգերի և համակարգչային տեխնիկայի նվազագույն գիտելիքները կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • MS office–ի, Jira Service Desk, Jira Change Management ծրագրերի իմացություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Վերլուծական հմտություններ` տիպային խնդիրների հայտնաբերման և վերացման նպատակով,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Փոփոխություններին պատրաստակամություն
 • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
 • Թիմային աշխատանք,
 • Կազմակերպչական հմտություններ: