Overview

Responsibilities:

 • Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների ինֆորմացիոն համակարգի ձևավորում, տեղեկատվության տրամադրման ապահովում ներքին և արտաքին օգտագործողներին
 • Հաշվապահական հաշվառման կարգի և ժամկետների պահպանման վերահսկում
 • Հարկերի, սոցիալական վճարների և այլ պետական բյուջեի վճարումների կատարման ժամկետների և ճշգրտության վերահսկում
 • ԱԱՀ-ի հաշվարկի կազմում և ներկայացում
 • Վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Ներմուծման և արտահանման հայտարարագրերի ձևակերպումների ստուգում
 • Ամսական ներքին հաշվետվությունների կազմման համար անհրաժեշտ տվյալների ամփոփում
 • Գույքահարկի և հողի հարկի հաշվարկների կազմման վերահսկում
 • Հիմնական միջոցների անալիտիկայի , հիմնական միջոցների ու նյութական արժեքների  անալիտիկ և սինթետիկ  համապատասխանության ստուգում
 • Հիմնական միջոցների և պաշարների փաստաթղթավորման ստուգում
 • Խմբի աշխատակիցների աշխատանքների համակարգում և վերահսկողություն

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտական կամ ֆինանսական ոլորտում
 • 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հաշվապահական հաշվառման, հաշվապահական ստանդարտների և օրենսդրական բազայի տիրապետում
 • Համակարգչային ծրագրերով աշխատելու հմտություններ (MS Office, AS)

About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.