Overview

Պլանավորել, կազմակերպել և համակարգել հյուրանոցի աշխատանքները

Responsibilities:

 • Ապահովել հաճախորդների բարձրակարգ սպասարկումը,
 • Վերլուծել հաճախորդների բողոքները և կանխարգելել հետագա խնդիրների առաջացումը,
 • Ապահովել աշխատանքային և կարգապահական կանոնակարգերի և ընթացակարգերի պահպանումը,
 • Կատարել սննդի պատրաստման համար գնումները,
 • Հետևել հաստատված մենյուի առկայոթյանը և դրա ամենօրյա պահպանմանը,
 • Հետևել սրահի և սննդի մաքրությանը, սանիտարական նորմերի պահպանմանը,
 • Ապահովել միջոցառումների բարձր որակի կազմակերպումը
 • Ճիշտ և ժամանակին ներկայացնել ընկերության պահանջներից ելնող հաշվետվություններ,
 • Իրականացնել ղեկավարության կողմից տրված այլ հանձնարարություններ։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ,
 • Սննդի և սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձ,
 • Կազմակերպչական հմտություններ,
 • Հաղորդակցվելու և շփվելու գերազանց կարողություն,
 • Թիմում աշխատելու և առաջնորդելու հմտություններ,
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություն և խնդիրներ լուծելու կարողություն,
 • Լարված ռեժիմով աշխատելու կարողություն և սթրեսակայունություն։