Overview

VAK GROUP is looking for a HR մասնագետ.

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններ.

 • Աշխատանքային շուկայի տիրապետում
 • Աշխատակազմի որոնում , հարցազրույցների կազմակերպում
 • Անձնակազմի անձնական և մասնագիտական որակների իմացություն
 • Անհրաժեշտ մասնագետների փնտրում և աշխատակիցների ռեզերվի ապահովում:
 • Աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն
 • Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
 • Նոր աշխատակիցներին կազմակերպության ներքին միջավայրին ադապտացման աջակցություն:
 • Կազմակերպության աշխատակիցների մոտիվացման եղանակների մշակում;
 • Ներքին կարգ ու կանոնի հետևում:
 • Աշխատակիցների խրախուսման և տույժ տուգանքների համակարգի ներդրում:

Required Qualifications:

Անհրաժեշտ հմտություններ և որակավորումներ

 • Առաջնահերթությունները որոշելու կարողություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն 
 • Վերլուծական հմտություններ
 • Ճկունություն
 • Ժամանակի կառավարում
 • Խնդիրների լուծում
 • Սթրեսակայունություն