Overview

Responsibilities:

 • Ապահովել ընկերության կառուցվածքը, դրան համապատասխան յուրաքանչյուր բաժնի աշխատանքային պարտականությունները
 • Վերլուծել և գնահատել կազմակերպության կադրերի պահանջարկը և անել առաջարկներ համալրման համար
 • Կազմակերպել բուն հավաքագրման փուլը, վարել հարցազրույցներ, կազմել կարծիքներ
 • Ապահովել կադրային փաստաթղթաշրջանառությունը (ազատում, ընդունում, պայմանագրերի կազմում)
 • Հաշվապահության հետ համատեղ հաշվել աշխատավարձերը
 • Պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում,
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն,
 • Աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
 • Կոֆլիկտների արդյունավետ լուծման հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն: