Overview

Responsibilities:

  • Կատարել կադրերի հավաքագրում,
  • Կազմել աշխատանքային պայմանագրեր և այլ իրավական ակտեր,
  • Վարել աշխատաժամանակի հաշվառման տեղեկագրերը,
  • Կազմել համապատասխան հաշվետվություններ։

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն, 
  • ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն,
  • Հաղորդակցության հմտություններ,
  • Առաջադրանքների ճշգրիտ և ժամանակին կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու հմտություններ: