Overview

Աշխատանքի վայր՝ ք․Հրազդան
Կազմել և ձևակերպել աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր և այլ իրավական ակտեր, վարել աշխատողների անձնական գործերը և կադրային այլ փաստաթղթեր,
Պահպանել աշխատակիցների անձնական գործերը պատշաճ և մշտապես համալրված վիճակում` ապահովելով դրանց ճշգրտությունը և գաղտնիությունը, ապահովել ՀՀ աշխատանքային օրենդրության պահանջներին համապատասխան բոլոր դրույթները,
Կառավարել աշխատակիցների տվյալների բազան, արձակուրդները, պաշտոնի բարձրացումները, պարգևատրումները, կարգապահական  տույժերը,
Հաշվապահությանը տրամադրել տեղեկատվություն որևէ կադրային փոփոխությունների մասին, որոնք կարող են ունենալ ֆինանսական հետևանքներ` անհրաժեշտ փաստաթղթերի (նոր պայմանագիր, պայմանագրերի փոփոխություններ և այլ) պատճեների պատշաճ ժամանակին ապահովմամբ,
Կազմել և վերահսկել աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերը,
Մասնակցել նոր աշխատակիցների ներգրավման կազմակերպմանը, տարածել թափուր հաստիքների վերաբերյալ հայտարարությունները, հավաքագրել և խմբավորել ստացված ինքնակենսագրականները,
Վերահսկել  և ապահովել ընկերությունում  ներքին կարգապահական կանոնների իրականացումը:

Responsibilities:

 • Կազմել և ձևակերպել աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր և այլ իրավական ակտեր, վարել աշխատողների անձնական գործերը և կադրային այլ փաստաթղթեր,
 • Պահպանել աշխատակիցների անձնական գործերը պատշաճ և մշտապես համալրված վիճակում` ապահովելով դրանց ճշգրտությունը և գաղտնիությունը, ապահովել ՀՀ աշխատանքային օրենդրության պահանջներին համապատասխան բոլոր դրույթները,
 • Կառավարել աշխատակիցների տվյալների բազան, արձակուրդները, պաշտոնի բարձրացումները, պարգևատրումները, կարգապահական  տույժերը,
 • Հաշվապահությանը տրամադրել տեղեկատվություն որևէ կադրային փոփոխությունների մասին, որոնք կարող են ունենալ ֆինանսական հետևանքներ` անհրաժեշտ փաստաթղթերի (նոր պայմանագիր, պայմանագրերի փոփոխություններ և այլ) պատճեների պատշաճ ժամանակին ապահովմամբ,
 • Կազմել և վերահսկել աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերը,
 • Մասնակցել նոր աշխատակիցների ներգրավման կազմակերպմանը, տարածել թափուր հաստիքների վերաբերյալ հայտարարությունները, հավաքագրել և խմբավորել ստացված ինքնակենսագրականները,
 • Վերահսկել  և ապահովել ընկերությունում  ներքին կարգապահական կանոնների իրականացումը:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
 • Աշխատանքային օրենսդրության բազային իմացություն
 • Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն` MS Office, Outlook, Internet,
 • Փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն,
 • Առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի գիտելիքներ և/կամ փորձ, այդ թվում՝ հարցազրույցներ վարելու, համապատասխան վերապատրաստումներ կազմակերպելու, վարելու, կատարողականի գնահատման, խրախուսման համակարգերի և ՄՌԿ ոլորտի այլ ուղղությունների վերաբերյալ
 • Հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
 • Գործնական շփման էթիկա,
 • Առաջադրանքների ճշգրիտ և ժամանակին կատարելու ունակություն,
 • Արագ կողմնորոշվելու և ժամկետները պահպանելու կարողություն,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Կազմակերպության աշխատակիցների հետ շփում հաստատելու և արդյունավետ համագործակցելու կարողություն։