Overview

Կազմակերպությանն անհրաժեշտ է մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ

Responsibilities:

 

 • Ապահովել Կազմակերպության կադրային բնույթի փաստաթղթերի (նորմատիվային ակտերի) կազմումը և դրանց շրջանառությունը,
 • Կազմել Կազմակերպության աշխատակիցների անձնական գործերի (փաստաթղթերի) փաթեթները, ապահովել  պահպանումը և արխիվացումը օրենքով սահմանված կարգով,
 • Կազմել աշխատանքային պայմանագրերին կից համապատասխան ծանուցումներ, համաձայնագրեր, և անհատական իրավական ակտեր՝ ՀՀ օրենսդությանը համապատասխան,
 • Կազմել կազմակերպության աշխատակիցների աշխատաժամանակի տեղեկագրերը՝ սահմանաված ժամկետներում,
 • Ապահովել օրենքով սահմանված հաշվետվությունների ժամանակին և որակով  կազմումը և ներկայացումը,
 • Ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարել պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և հարակից այլ օրենքների լավ իմացություն,
 • Անգլերենի, ռուսերենի լավ իմացություն,
 • Թիմային աշխատանքի, լսելու և հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ,
 • Հստակ սահմանված ժամկետներում և ծանրաբեռնված աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնիության պահպանման ընդգծված ունակություն,
 • Ազնվություն, պատասխանատվություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office, ՀԾ –կադրեր):

About Fast Credit Capital UCO CJSC

"Fast Credit Capital" Universal Credit Organization Closed Joint-Stock Company was registered and licensed in 2011. The credit organization commits to actively expend its geography and to found branches in each regional center and in all big ci