Overview

Responsibilities:

Պարտականություններ

  • Ապրանքների վաճառքի իրականացում
  • Ապրանքների ճիշտ դասավորության և մաքրության ապահովում
  • Ապրանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում

Required Qualifications:

Աշխատանքային փորձը ցանկալի է։