Overview

Responsibilities:

Նախագծող, ջերմագազամատակարարման և օդափոխության (HVAC) ճարտարագետի հիմնական պարտականություններն են՝

• Ջեռուցման ինժեներական համակարգերի նախագծում անցկացնելու նպատակով շինությունների ուսումնասիրության իրականացում
• Պատվիրատուների պահանջների վերլուծություն, համակարգի կառուցվածքի և առանձնահատկությունների մշակում, համակարգերի նախագծման իրականացում
• Անհրաժեշտ սարքավորումների ընտրության իրականացում
• Ինժեներական համակարգերի հաշվարկ (հիդրավլիկ, աերոդինամիկ)
• Նախագծեր և նախագծային փաստաթղթերի կազմում
• Պատվիրատուների հետ նախագծերի համաձայնեցում
• Նախագծի ծավալավորման իրականացում
• Մոնտաժային աշխատանքների վերահսկողություն

Required Qualifications:

• Կրթական աստիճան (առնվազն մագիստրոսի կոչում) ճարտարագիտության բնագավառում
• Առնվազն 2 տարվա փորձ ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի նախագծման բնագավառում
• Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի գերազանց իմացություն
• Նախագծեր կազմելու և այլ նախագծային փաստաթղթերի ստանդարտների իմացություն
• Շինարարական նորմերի և կանոնների ստանդարտների վերծանման ունակություն
• Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
• MS Office- ի գերազանց իմացություն
• Aսto CAD, Aսto CAD MAP, Adobe Acrobat ծրագրերի գերազանց իմացություն

Հմտություններ և ունակություններ
• Հաղորդակցման և բանակցելու զարգացած հմտություններ
• Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն
• Մանրուքների հանդեպ ուշադիր լինելու ունակություն
• Արագ կողմնորոշվելու և ժամկետները պահպանելու կարողություն
• Թիմային աշխատանքի իրականացման ունակություն
• Պարտաճանաչություն

About Waelcon LLC

“WAELCON” LLC was founded in 2009 and today is one of the most promising companies in the construction market of the Republic of Armenia.
Our company does licensed work for the following technical areas:
- Wiring
- Water Supply and Sewerage
- Ven