Overview

Responsibilities:

1. Հաճախորդների սպասարկման իրականացում
2. Համապատասխան ապրանքների վերաբերյալ խորհրդատվություն եվ աջակցություն

Required Qualifications:

1. Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական)
2. Համակարգչային գիտելիքներ
3. Օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է