Overview

“ID Bank CJSC” is looking for a “#IDream”.

Required Qualifications:

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է`

➢ լինել բակալավրի 4-րդ կամ մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողներ,

➢ ունենալ լավ առաջադիմություն,

➢ ունենալ տնտեսագիտական/ֆինանսական մասնագիտացում,

➢ օտար լեզուների /ռուսերեն, անգլերեն/ իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,

➢ ունենալ հաղորդակցման լավ հմտություններ,

➢ և ամենակարևորը՝ լինել նախաձեռնող, ստեղծագործ ու նորարար գաղափարներով և ոգևորությամբ լի։