Overview

Responsibilities:

 • Վաճառքի մենեջերներին տեխնիկական աջակցության ցուցաբերում պատվիրատուների հետ բանակցություններ վարելիս,
 • Մասնակցություն բանակցություններին, հաճախորդների հետ հանդիպումներին, պրեզենտացիաներ և խորհրդատվություններ անցկացնելու համար, որպես տեխնիկական խորհրդատու, որն ի վիճակի է առաջարկել տեխնիկական լուծում ՝ նշելով հատուկ ծրագրային / ապարատային ՏՏ արտադրանք և լուծումներ.
 • Կոմերցիոն առաջարկների պատրաստում, մասնակցություն մրցութային փաստաթղթերի կազմմանը,
 • Նախագծերի իրականացման գործընթացի մշտադիտարկում և աջակցություն,
 • Արտադրողների հետ հարաբերությունների հաստատում,
 • Մասնակցություն ընկերության մարքեթինգային միջոցառումներին,
 • Մասնագիտական աճի ապահովում, վերապատրաստումների մասնակցություն և որակավորման քննությունների հանձնում։

Required Qualifications:

 

 • ՏՏ ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Շուկայի և ենթակառուցվածքային լուծումների  իմացություն (գերադասելի է ՏՏ և ցանցային) ինժեներական ենթակառուցվածքի մասին լրացուցիչ գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն։
 • Պրեզենտացիաներ անցկացնելու, պրոֆիլային մասնագետների հետ շփվելու ու երկարաժամկետ արդյունավետ հարաբերություններ կառուցելու և պահպանելու ունակություններ,
 • Նախավաճառքային խորհրդատվության կամ նախագծերի հաջող վաճառքի իրականացման  հմտությունները կդիտվեն որպես առավելություն։
 • Անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է (թեմատիկ նյութեր կարդալու և հասկանալու մակարդակում՝ պարտադիր):