Overview

Responsibilities:

 • ՓՄՁ հաճախորդների ներգրավում,
 • ՓՄՁ հաճախորդների ներգրավման տվյալների բազաների վարում,
 • Հաճախորդների  պորտֆելի սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդից բոլոր պրոդուկտների ստացվելիք եկամտաբերության հաշվարկի (օրինակ` տրամադրվելիք վարկից, փոխանցումներից, ՊՈՍ տերմինալից, հաշիվներից և այլնից ստացվող եկամուտներ) իրականացում,
 • Վարկային ռեգիստրից հարցումների իրականացում՝ համաձայն ներքին և նորմատիվ իրավական ակտերի,
 • Բաժնի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկներ ներկայացում,
 • Բաժնին աշխատանքներին առնչվող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին մասնակցություն։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն` նախընտրելի է տվյալ պահին մագիստրոսական ծրագրում սովորող ուսանող,
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացություն,
 • Բանկային պրոդուկտների և ծառայությունների իմացություն,
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն: